5/2018 FORU LEGEA

Gardentasuna

5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa

Gardentasunari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeari eta lege hori garatzen duen araudiari jarraikiz, ondorengo informazio hau helarazten da eta eskuragarri jartzen da:

 • Gobernu-, administrazio- eta zuzendaritza-organoen erakunde-antolaketa eta osaketa
  • Organo horietan dauden karguen zerrenda eta arduradunen identifikazioa
  • Arduradunen identifikazioa
  • Beren karguen ordainsari gordina
  • Beren karguei dagozkien funtzioak gauzatzeko dedikazio erregimena
 • Antolaketa-egitura
  • Organigrama
  • Arduradunen identifikazioa
  • Lanpostuen eta funtzioen zerrenda
 • Urteko azken kontuak
 • Egoitza eta harremana
Scroll to Top